Strona główna

Wszystkie przetargi dostępne na stronie: www. bip.wschowa.info...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt...

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,

www.bip.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:


Dostawa radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji we Wschowie...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w m...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Budowa ścieżki rowerowej w m...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,
www.powiat.wschowa.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim w 2007 r...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info
ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Geodezyjna modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Sława...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni gazowej z kotłem o mocy 40 kW w budynku Domu Dziecka w Sławie przy ulicy Słonecznej 5...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: "Zimowe utrzymanie ulic miasta Wschowy w sezonie zimowym 2006/2007" Zamówienie obejmuje roboty przy odśnieżaniu dróg i ulic, zwalczaniu i likwidacji śliskości pośniegowej oraz gołoledzi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo solnej na ulicach miasta Wschowy, w sezonie zimowym 2006/2007...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60.000 EURO Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/540 19 32 , e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt : „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 900 000,00 złotych na okres trzech lat...

Ołoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,
www.wschowa.info
ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Roboty remontowo-budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie polegające na przebudowie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przystosowaniu obiektu do poruszania sie osób niepełnosprawnych...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie i Filii w Olbrachcicach Miejsce realizacji zamówienia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul...

...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euo Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: Remont chodnika oraz budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1011 F na odcinku km 0+000 do km 0+140 w m...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,
www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Remont chodnika na ul...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60.000 EURO Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00/540 19 32 , e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt : „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysoko¶ci 900 000,00 złotych na okres trzech lat...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:


Roboty remontowo-budowlane w budynku Ośrodka Zdrowia w Sławie polegające na przebudowie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przystosowaniu obiektu do poruszania sie osób niepełnosprawnych...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,
www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie i Filii w Olbrachcicach

Miejsce realizacji zamówienia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info
ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
Geodezyjna modernizacja ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali w Gminie Wschowa w 2006 r...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro

Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie , 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel. 068 – 414-12-40; e-mail: psw@wschowa.com.pl, www.wschowa.info
ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Konserwacja rowów na terenie gmin:Wschowa, Szlichtyngowa
w obszarze działania PSW we Wschowie...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie,
tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:


Remont pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie

Miejsce realizacji zamówienia: miejscowość Wschowa, powiat wschowski, woj...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie i Filii w Olbrachcicach
Miejsce realizacji zamówienia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul...

Or. ZP 342-18/2006 Wschowa, dnia 20 czerwca 2006 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU
Powiat Wschowski informuje, że przetarg nieograniczony na Remont pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie został unieważniony na podstawie art...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
poniżej 60000 euro
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,
www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Wymiana stolarki okiennej w I Liceum Ogólnokształcącym im...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Kowalewo, gmina Szlichtyngowa...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiatowa Spółka Wodna, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel. 068- 414 12 40 ogłasza przetarg nieograniczony pt.: Konserwacja rowów przy drodze krajowej nr 12 gmina Wschowa, Szlichtyngowa Miejsce realizacji zamówienia: obręby: Jędrzychowice, Siedlnica, Dębowa Łęka...

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 142 z dnia 07.06.2006 pod pozycją 29859
Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 - 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa...